Speelstraten

Speelstraat voor één dag tijdens de zomer

Voor 2021 lanceren we een nieuwe vorm van de gekende speelstraten. Op 6 data tijdens de zomer proberen we Houthalen-Helchteren om te toveren in een speelstratenparadijs. We bepalen zelf niet waar de speelstraten komen, maar doen een oproep aan onze inwoners om zoveel mogelijk straten in te richten als speelstraat. Onder voorbehoud van een gunstige beslissing van het team mobiliteit en de politie natuurlijk! Om te bepalen welke straten in aanmerking komen, baseren we ons grotendeels op het reglement speelstraten dat in het verleden werd toegepast. Indien COVID-19 het toelaat willen we ook oproepen om op één van de data een straat- of buurtfeest aan de speelstraat te koppelen, dit kan de avond voordien of aansluitend op de dag dat de speelstraat wordt ingericht. Via het reglement 'cultuur dicht bij mensen' kan je een aanvraag indienen om een subsidie van maximaal 125€ te ontvangen.*

Waar?

Meerdere locaties in Houthalen-Helchteren

Wanneer?

 • Zondag 27/06 **
 • Zondag 04/07 **
 • Woensdag 21/07
 • Zondag 01/08
 • Zondag 15/08
 • Zondag 22/08

* Het gemeentebestuur voorziet een subsidie van maximaal 125€ voor straat- en wijkfeesten.
Meer info over het reglement 'cultuur dicht bij mensen' kan je hier vinden.

** Op 27/06 of 04/07 maakt u ook aanspraak op een feestcheque tot 180€ als tussenkomst in een aantal realisatiekosten na afloop als u uw initiatief in het teken van de campagne voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap organiseert. Meer info: vlaanderenfeest.eu

Hoe laat?
Van 13 tot 17 uur

Afspraken 'Speelstraat voor één dag tijdens de zomer'

Een speelstraat tijdens de voorgestelde data in uw straat? De speelstraten zijn een initiatief van de bewoners, zij nemen en dragen ook de verantwoordelijkheid. Indien je geïnteresseerd bent om je straat op één of meerdere data tussen 13u en 17u om te toveren in een speelstraat, klik je onderaan door naar de inschrijfpagina en vul je het formulier in voor 31 mei 2021. Afhankelijk van de adviezen van het team mobiliteit, de politie en de beslissing van het college van Burgemeester en Schepenen, ontvang je een gunstig of ongunstig antwoord.

OPGELET!: Niet elke straat in Houthalen-Helchteren komt in aanmerking als speelstraat! Deze moet aan een aantal belangrijke voorwaarden voldoen:

 1. De maximumsnelheid in de straat bedraagt 50 km/u.
 2. Het woonkarakter moet overheersend zijn.
 3. Er mag geen regelmatige doorgang zijn van openbaar vervoer.
 4. Straten met publieke parkings en/of handelszaken komen niet in aanmerking, tenzij de
  handelszaken hun goedkeuring geven.
 5. De lengte van speelstraten wordt normaliter beperkt, d.w.z. lange straten kunnen enkel voor een bepaald deel afgesloten worden.
 6. Minstens 2 personen (‘peters’ en/of ‘meters’) wonend op een verschillend adres in deze straat moeten zich verantwoordelijk stellen voor de speelstraat en zorgen dat de nadarafsluiting geplaatst en verplaatst wordt op de tijdstippen dat hun straat terug voor het verkeer toegankelijk wordt.
 7. De straat zal van 13u tot 17u ingericht worden als speelstraat.
 8. De straat zal tussen 12u en 13u worden afgesloten en tussen 17u en 18u terug worden vrijgemaakt voor het verkeer.
 9. Er mag maximum 1 speelstraat ingericht worden binnen een straal van 200 meter.

 

GEVOLGEN voor de bewoners van speelstraten (en eventueel omliggende straten):

 • De hele breedte van de openbare weg is voorbehouden voor het spelen. Spelende kinderen worden gelijkgesteld met voetgangers.
 • Parkeren is toegestaan, maar wordt afgeraden om het speelkarakter te vrijwaren.
 • Mogen in de speelstraat rijden: bestuurders van een motorvoertuig die in de straat wonen of er een garage hebben, fietsers en de orde- en hulpdiensten wanneer hun opdracht het rechtvaardigt.
 • De maximumsnelheid voor bovenstaande voertuigen bedraagt op dat moment 30 km/u.
 • Bestuurders moeten de doorgang vrijlaten voor de spelende voetgangers. Ze moeten
  stapvoets rijden, voorrang verlenen en indien nodig stoppen. Ze mogen de spelende
  voetgangers nooit in gevaar brengen of hinderen, en moeten dubbel voorzichtig zijn ten
  aanzien van kinderen.
 • De peters en/of meters van de straat dragen de verantwoordelijkheid om de nadarelementen op de afgesproken tijdstippen op en van de rijweg te plaatsen. De verzekering voor deze personen geldt vanaf het moment dat de signalisatie ’s middags wordt geplaatst tot op het moment dat deze ’s avonds wordt weggehaald.